Семинари

Семинари

events

ОнТаргет организира семинари – стандартни и по заявка, за начинаещи, за хора с опит и за спецалисти, на интересни теми, в съответствие с новите тенденции.

Предстоящи семинари - 2017:

Ела на безплатния семинар "Всичко за професия Програмист" на 23.02.2017 и научи:
- Каква заплата ще получавам
- Как да кандидатствам за работа
- Какви знания са необходими
- Как да напиша CV
- Как да се представя на интервю
- Кои фирми са добри за начинаещи

Прочети Повече

    - How many threads can really work simultaneously on Android without blocking UI thread?

    - What to do when we need more?

    - Proper use of AsyncTask - avoid "example driven development"

    - Synchronous dispatch of event streams

Audience: This seminar is suitable for experienced Android developers that need to
extend their knowledge. Understanding of Android multithreading is mandatory. The course
is extending mainly this knowledge - dealing with a lot of tasks that have to be executed -
like downloading a lot of files simultaneously without blocking UI thread.
Will be helpful for middle level and high level Android developers.

Duration: 3 hours

    - When WebViewClient.onPageFinished can't do the job

    - What to use instead of WebViewClient.onPageFinished

    - Calls from Javascript side

    - Web pages with embedded video - speeding up loading

    - WebViewClient.onLoadResource - what this does and when

Audience: Suitable for developers that dealing with Android WebView UI component.
Especially if they need to load a large HTML files and execute javascript functions on
document's DOM tree.
Will be helpful for middle level Android developers, helping them to get to higher level

Duration: 3 hours

    - What is CountDownLatch?

    - What to use instead of WebViewClient.onPageFinished

    - Patterns of use

Audience: Developers that dealing with general asynchronous programming on Android.
Will be helpful for middle level Android developers, helping them to get to higher level.

Duration: 2 hours

    - Delayed execution with Handler

    - Event handler bus

    - Pattern for waiting something to happen

    - Waiting 2 AsyncTasks to finish

    - Functional approach

    - Be careful with strings

Audience: Developers that are doing asynchronous programming on Android. Different ways
for implementing async programming are described.
Will be helpful for middle level and high level Android developers.

Duration: 4 hours

Темите на семинарите са свързани с последните новости във всяка област. Програмите на всеки един семинар са специално разработени и провеждани от експерти с опит, така че да демострират последните новости в областта, практически примери и съвети, приложими в реалната работа.