Специализирани семинари

Семинари

events

ОнТаргет организира специализирани семинари, подходящи за работещи специалисти в областта на ИТ.

Темите са атрактивни, в съответствие с новите тенденции, представящи решения на често срещани задачи в практиката. Нашите семинари са полезни на специалисти, които искат да повишат познанията си в дадена област от ИТ и своята продуктивност.

Сред проведените от ОнТаргет семинари са:

  • What's new in Java 8
  • Spring Framework
  • Summer devs’ training for developing Mobile and Web applications
  • Automation testing with Java, TestNG and Selenium
  • Building Web Applications with AngularJS
  • .NET Advanced: WCF, Web API and SignalR Services
  • Rich Applications with PrimeFaces
  • Services with Java EE

За повече информация свържете се с нас.