Уроци по програмиране

Уроци по програмиране

В тази секция са публикувани уроци по програмиране, които дават основите на програмирането.

Те са по теми върху материала от курс "Въведение в програмирането" и курс "Уеб технологии".

Уроците са безплатни и са достъпни за всеки, които желае да ги прочете.

Уроци по курс "Уеб технологии"

Уроци по програмиране

Как да си разработя сайт

Преди да започнем с изграждането на самият сайт е важно да знаем каква е нашата цел. Дали искаме да: направим сайт за своя бизнес; започнем онлайн бизнес; създадем блог, в който да публикуваме статии; направим място за своето хоби; създадем сайт, с който да се научим.

Разгледай урока
Уроци по програмиране

HTML за начинаещи

Какво е HTML и защо ни трябва?

Преди години, когато за първи път компютрите са се свързвали в мрежи не е имало HMTL. Информацията се е разпространявала на ...

Разгледай урока
Уроци по програмиране

HTML таблици

Запознаване с таблиците в HTML

Таблиците винаги са били удобен начин за представяне на различна информация. В Уеб страниците те се използват много често ...

Разгледай урока
Уроци по програмиране

CSS за начинаещи

Защо ни е необходим CSS?

В този урок ще видим как се стилизират съвременните сайтове. Темата е "CSS за начинаещи" и тук обхващаме основните понятия.
Повече ще научите при разглеждане на целия урок.

Разгледай урока

Уроци по курс "Въведение в програмирането"

Уроци по програмиране

Въведение в програмирането

Уроците от поредицата "въведение в програмирането" са предназначени за тези от вас, които нямат предишен опит. Тук ще се запознаем с основните принципи на програмирането.

Разгледай урока
Уроци по програмиране

Блок схеми

Време е да разгледаме съставните елементи в различните блок схеми. Това са блоковете, които се използват в програмирането.

Разгледай урока
Уроци по програмиране

Основни типове данни

В програмирането, тип данни е набор от стойности и предварително определени операции за манипулиране на тези стойности.

Разгледай урока
Уроци по програмиране

Променливи

В програмирането, променлива е име, което пази определена стойност. Например променливата "price" има стойност 15. Тази стойност се пази в паметта на компютъра и ние можем да я достъпим.

Разгледай урока
Уроци по програмиране

Оператори

Вероятно вече сте наясно с някои от основните математически оператори, които ще използваме. Преди да ги разгледаме ще обърнем внимание на един термин – операнд.

Разгледай урока
Уроци по програмиране

Цикли

Циклите са конструкции, които позволяват многократно изпълнение на едно или няколко действия. Те се състоят от две основни части: условие и тяло.

Разгледай урока
Уроци по програмиране

Масиви

Масивът е променлива, която съдържа множество стойности от един и същи тип, обединявайки ги с общо име. Достъпът до всеки елемент става, чрез името на масива и индекс.

Разгледай урока